PAMSAD
Patlayıcı Madde Sanayicileri Derneği

Kuruluşunuzun da yer aldığı ve 1987 yılında tekel dışı bırakılan ticari patlayıcı madde sektörü, o tarihten günümüze hem üretim hem de kullanım alanında çok hızlı gelişme göstermiştir. Bunun sonucu olarak sektöre hizmet eden üretim, dağıtım veya hizmet alt birimlerinde çok sayıda kişi ve kuruluş ortaya çıkmıştır.


Genişleyen patlayıcı camiasının, çağdaş ülke standartları açısından örgütlenmesi, zorunluluk haline gelmiş ve bu amaçla sektörün önde gelen yedi kuruluşları ile 22.01.2015 tarihinde Ankara’da, 06-118-059 sicil nolu “Patlayıcı Madde Sanayicileri Derneği (PAMSAD)” kurulmuştur.


Derneğimiz Dünya çapındaki Patlayıcı Madde İmalatçılarının tecrübelerinden istifade ederek, patlayıcı maddelerin insanlar, varlıklar ve çevre üzerindeki zararlı etkilerini engellemek suretiyle faydalı kullanımını yaygınlaştırmayı amaç edinen SAFEX International'a, Avrupa Patlayıcı Mühendisleri Federasyonu EFEE’ ye (European.Federation of Explosives Engineers ) Türkiye Ulusal Temsilciliği ve  ISEE’ ye ( International Society of Explosive Engineers) üyedir.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Kurullar
Dernek Genel Kurullar

Derneğimiz Genel Kurulları,
Bu yıl içerisinde gerçekleştirilen derneğimiz genel kurulları hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

Genel Kurullar »

İnsan Kaynakları
İş Başvuru Formu

 

 

Patlayıcı Madde Sanayisinin önde gelen PAMSAD Üyesi - Şirketlerinde çalışmak isteyen Ateşleyici Yeterlilik Belgesi sahibi isteklilerin, aşağıdaki formu doldurarak info@pamsad.org adresine e-posta ile göndermeleri rica olunur.

İnsan Kaynakları Formu >>

Mevzuat
Resmi Gazete, Kanunlar, Mevzuat

Güncel mevzuatlar,
Tüm Resmi gazete ve mevzuat bilgilerine ulaşabilir arama yapabilir ve sorgulatabilirsiniz .

Mevzuatlar »